Örebro – Europas Teckenspråkshuvudstad

Se bifogade information om

föreställningen TRIBES.

Den är teckentolkad!

 

Länk till föreställningssidan där man läser om föreställningen/köper biljetter:

http://www.orebrolansteater.se/forestallningar/tribes/

 

Informationsklipp där Christian Dyvik berättar om de teckenspråkstolkade föreställningarna. Kan användas på FB, hemsidor, osv.

https://www.youtube.com/watch?v=OdZ9XMygJII

 

Facebook-event:

https://www.facebook.com/events/322948461237554/

 

——————————————–

 

lucia1

Missa inte att fira lucia med oss!
Förra året var luciafesten en succé därför flyttar vi till en annan större lokal i år.

Plats: Matsalen på Birgittaskolan, Datum: söndagen den 14 december, Tid: 14-17

Luciatåg och tomte med hemlig överraskning till barn och även julpyssel för barn!
Om barn vill vara med på luciatåget får de gärna ta med sina egna luciakläder.

Entrépris ingår fika:
En person medlem 30 kr
En person icke medlem 60 kr
En familj medlem 60 kr
En familj icke medlem 120 kr

Om man vill julpyssla betalar man 20 kr och icke medlem 40 kr till föräldrasektionen.
Ta även med varma kläder eftersom det finns en lekplats utanför matsalen om de vill leka ute.

Välkomna!
Dövas förening i Örebro i samarbete med föräldrasektionen, kvinnogillet och
Pensionärsförening.

____________________________________________________________

Forumskväll 19 sept

 

 

________________________________________________________________

 

Välkommen till information och dialogkväll

Onsdag 17 september kl 18.00 – 20.30

Örebro teckenspråkscentrum, Ånstagatan 5

Teckenspråkiga medlemmar, medborgare och andra intressenter får möjlighet att få information, ställa frågor och vara med och påverka olika frågor tillsammans med representanter;

• Thomas Ljungberg, sakkunnig i teckenspråksfrågor i samband med handlingsplanen för Örebro, Europas teckenspråkshuvudstad, Örebro Kommun i samarbete med Dövas Förening i Örebro och ABF Örebro län

• Representanter från Dövas Förening i Örebro och teckenspråkiga intresseorganisationer om det intressepolitiska arbetet

• Camilla Högberg och Tommy Krångh, kommunvägledare från Servicecenter, Örebro Kommun

Fikaservering finns!

Dövas Förening i Örebro i samarbete med intresseorganisationer i Örebro

 

________________________________________________________________

 

Örebro 6 september 2014 I Pressmeddelande

Till media

Örebro kommun diskriminerar döva

Anställ döva i Örebro kommun. Trots att kommunen utropat sig till Europas teckenspråkshuvudstad anställs inga döva i Örebro kommun idag. Det är ett hån, säger Vänsterpartiets Cecilia Lönn Elgstrand.

– Det känns ruttet att vi skrivit en ickediskrimineringsplan som inte tillämpas. Döva och personer med svenskt teckenspråk som förstaspråk behövs i flera av kommunens verksamheter, säger Cecilia Lönn Elgstrand (V)

I platsannonser från Örebro kommun står det klart och tydligt att du ska kunna svenska i tal och skrift vilket utesluter alla döva som inte kan tala eller höra.

Samtidigt efterfrågas det starkt från många döva att det till exempel ska finnas äldreboende för teckenspråkiga och döva. Även LSS-boenden för döva med andra funktionshinder har behov av personal som kan teckenspråket och dövkulturen väl.

– Det finns också många välutbildade döva, exempelvis socionomer, som söker men aldrig får jobb i Örebro kommun. Trots att det ofta efterfrågas t ex teckenspråkiga kuratorer.

Inte ens på dövskolorna kan döva anställas som chefer eller rektorer.

– Hur ska döva få rätt bemötande och unga människor få förebilder om de inte får träffa vuxna döva i verksamheterna. Att stänga ute döva på det här sättet är diskriminering, säger Cecilia Lönn Elgstrand (V).

I vissa verksamheter, där man bara jobbar med andra döva är det inget problem att en anställd inte kan tala eller höra, men i fall där man behöver kommunicera med hörande som inte kan teckenspråk ska det gå att anlita tolk.

– Örebro kommun borde anställa egna tolkar som kunde jobba just med det. Det är hur som helst dags att Örebro kommun visar att det fanns något allvar bakom det där utropandet, säger Cecilia Lönn Elgstrand.

Ur Örebro kommuns jämställdhets- och ickediskrimineringsplan:

”Vi förordar ett jämställdhets- och ickediskrimineringsarbete som sträcker sig längre än lagens krav. Förvaltningarna ska arbeta förebyggande även när det gäller diskriminering på grund av sexuell läggning, funktionshinder, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck.

Vi vill att Örebro kommuns befolkningssammansättning i större utsträckning återspeglas i den kommunala organisationen. Det leder till såväl bättre service som förnyelse i verksamheterna.

I Örebro kommun ska vi arbeta för att säkerställa lika villkor för alla medarbetare, och för ett förhållningssätt som skapar mångfald och jämställdhet samt motverkar alla former av diskriminering, i det vardagliga arbetet.”

Cecilia Lönn Elgstrand (V)

Ledamot i jämställdhetsdelegationen

0765-511094

Kontakt

Britt-Marie Sundström,

Dövas förening

Britt-marie.sundstrom@sdrf.se

Tommy Krångh 019-216953

Teckenspråkig kommunvägledare

Cecilia Lönn Elgstrand
politisk sekreterare Vänsterpartiet i Örebro
tfn: 019-21 10 94
mobil: 0765-51 10 94
http://orebro.vansterpartiet.se/http://orebro.vansterpartiet.se/

 

________________________________________________________________

veteran bridge 2014

________________________________________________________________

 

 

Bröderna M

Bröderna Marx 21 november

 

 

Tyst teater kommer nu med Bröderna Marx,  en föreställning
inspirerad av en av filmhistoriens roligaste filmer. Bröderna Marx kom i
slutet av stumfilmsepoken och det blev en del tal och kommentarer som vi
då kunde se textade. Men kroppens rörelser och samspelet med de andra
aktörerna var viktigast och väckte många skratt. De äldre minns
Bröderna Marx men kanske inte de yngre så googla på nätet och
kolla!
Det är härligt att Tyst teater nu kommer med en pjäs där alla ska få
skratta! Köp biljetter redan nu för att vara säker på att få bra
plats. Även hörande kommer att kunna följa pjäsen så varför inte ta
med hela familjen och vännerna ut i novembermörkret och gå på teater
i höstens stora Tyst teaterföreställning!

Maria H:son

 

________________________________________________________________

 

EUD sidhuvudbanner

EUD- The European Union of the Deaf på besök i Örebro, mars 2014

Det var en ära för Dövas Förening i Örebro representerat av Britt Marie Sundström, ordförande, Cecilia Berggren att tillsammans med SDR:s ordförande Hanna Sejlitz och EUD:s gäster; Markku Jokinen, ordförande och Mark Wheatley, generalsekreterare delta på en fin förmiddagskonferens om ‘Appropriation -rätten till (hand) avtryck’ bland annat om kulturarv i samband med att ABF Örebro län arrangerade Europas unika tvåspråkiga bokmässa, det vill säga på svenskt teckenspråk och svenska.

Vi ovan nämnda var med på ett givande lunchsamtal om hur arbetet för Örebro som Europas teckenspråkshuvudstad ser ut hittills. Mötet ägde rum på Rådhuset tillsammans med representanter från Örebro kommun; Ronnie Wirslund, Thomas Ljungberg, Tommy Krångh samt politikern Lars O Molin (KD) och Lasse S Lorentzon (S), Örebro läns landsting; tolkchef, Magnus Sjögren samt politiker Martin Lind (S), SPSM; Roger Holmström samt RGD/RGH:s elevråds ordförande; Pernilla Nilsson.

EUD:s gäster blev verkligen inspirerade och imponerade av Örebro Regions fina och starka samarbete på olika sätt kring teckenspråkiga medborgares levnadsvillkor på lokal nivå. Enligt EUD:s representanter finns det ingen annan stad i Europa som har ett liknande lokalt samarbete, utan det som finns sker mer på nationell nivå. De vill därmed inbjuda oss, representanter från Örebro Region till EUD:s konferens i Aten, Grekland i mitten av maj för att vi skall sprida information och kunskap utåt om vårt fina och starka samarbete på lokal nivå samt samverkansarbete på nationell och europeisk nivå för Örebro, Europas teckenspråkshuvudstad.

Dagen avslutades med en fin mottagning för representanterna hos landshövdingen Rose-Marie Frebran på Örebro Slott med en trevlig eftermiddagsfika. Det var också ett positivt samtal bland annat om möjligheterna att Örebro län blir ett förvaltningsområde för det svenska teckenspråket. Både Lars O Molin, ordförande i kommunfullmäktige och Rose-Marie Frebran, landshövdingen var positiva till detta förslag.
Tack till representanter för Dövas Förening i Örebro och teckenspråkiga intresseorganisationer i Örebro för vårt fina och engagerade samarbete kring tillgänglighet genom teckenspråk på olika sätt under åren som gått.

 

Tack Thomas Ljungberg, Örebro Kommun för samarbete med undertecknarna av dokumentet Örebro som europeisk teckenspråkshuvudstad, Dövas Förening i Örebro, ABF Örebro län/ Wesign med dess medarbetare för ett fint initiativ och arrangemang för EUD:s gäster på besök i Örebro i samband med Europas unika tvåspråkiga bokmässa den 27-29 mars 2014!

 

Örebro region i samarbete med Dövas Förening i Örebro, Sveriges Dövas Riksförbund och dess teckenspråkiga intresseorganisationer har mycket arbete kvar, och kommer att fortsätta utveckla och samarbeta starkt och framåt för tillgänglighet genom teckenspråk för teckenspråkiga medborgares levnadsvillkor på jämlik grund både på lokal, riks och europeisk nivå för att leva upp till titeln som Örebro, Europas teckenspråks huvudstad!

 

Läs gärna mer i minnesanteckningen, antecknat av Ronnie Wirslund, Örebro Kommun

2014-03-29 – Minnesanteckningar från EUD-besöket 

 

Britt Marie Sundström

Ordföranden i Dövas Förening i Örebro kommun och Dövas Förening i Örebro län

EUD sidfotbanner

 

________________________________________________________________

 

Gästspel från Mexico, 27 april

Gästspel från mexico

 

 

________________________________________________________________

 

Visuell Filmgala

Visuell Filmgala

 

__________________________________________________

Årsmötet, 22 mars

Mötets ordförande: Kenny Åkesson
Mötets sekreterare: Jennie Åkerlund

Styrelsen 2014

Ordförande: Britt Marie Sundström, 2 år

Ledamöter:
Jennie Åkerlund, 1 år
Curt Ljungberg, 2 år
Irene Hässledal, 2 år
Leif Kroon, 1 år

Revisorer:
Annki Lindell, 1 år
Pernilla Hoflin, 1 år

Valberedningen:
Casper Lund, sammankallare
Stefan Ståhlbom
Vakant, (Casper och Stefan får i uppdrag att söka en tredje person)

Årsmötet gick igenom punkterna, styrelseval till ordförande och 4 ledamöter. Styrelsen kommer att arbeta med bland annat; intressepolitik, kultur, administration, ekonomi och media.
På mötet beslöt också att 4 ledamöter från sektioner utses till allmänt möte. De kommer att fungera som en egen arbetsgrupp för att ha fokus på bland annat medlemsservice, planering till olika programutbud, studiecirklar, föreläsningar för teckenspråkiga.

Mötet ger förtroende till Casper och Stefan att utse den tredje personen till valberedningen.

Örebro teckenspråkscentrum, föreningslokalen:
Vi kommer att ha lokalen kvar med lite förändringar.

/ Styrelsen i Dövas förening i Örebro
—————————————————

Hej medlemmar i Dövas Förening i Örebro och valberedningen!

Jag heter Britt Marie Sundström ”Bim” och är 42 år gammal. Jag har en fin familj som består av min man, Krister och två barn, Jesper och Niclas. Jag jobbar som barnskötare på Kattungens förskola. Mitt intresse är familjen, vänner, matlagning, trädgård, inredning, resor, motion, geocaching, intressepolitik, föreningsliv.

Ja, årsmötet börjar närma sig nu på lördag 22 mars klockan 14.00 på Örebro Teckenspråkscentrum, Ånstagatan 5, Örebro. Jag är idag vice ordförande och har varit ambitiös och aktiv på olika sätt för föreningen i många år. Jag har funderat på saken, och om förtroende finns bland er så jag är redo på att kandidera mig till ordförandeposten på två år tillsammans med den nya styrelsen.

Mina goda egenskaper och på fokus som ordförande i Dövas Förening i Örebro;

· Intressepolitik för tillgänglighetsarbete genom svenskt teckenspråk i samarbete med intresseorganisationer i Örebro, myndigheter samt via samrådsgruppen för det svenska teckenspråket tillsammans med två teckenspråkiga kommunvägledare, Camilla Högberg och Tommy Krångh från Servicecenter samt Thomas Ljungberg och Ronnie Wirslund med ansvar för teckenspråksfrågor i samband med handlingsplanen för Örebro, europas teckenspråkshuvudstad. Jag sitter också i kommunala handikapprådet, Turidgruppen, Örebro Kommun och Temagruppen om ”teckenspråk och kultur” genom Örebro läns landsting.

· Jag kommer att bidra med ett gott ledarskap i samarbete med minst 5-7 kompenta och engagerade styrelseledamöter som uppfyller olika funktioner tillsammans med personal, medlemmar, arbetsgrupper, sektioner, samarbetspartner och andra intressenter för att driva föreningen och tillgänglighet framåt för teckenspråkiga medborgare i Örebro, Europas teckenspråkshuvudstad. Dialoger om ”Nya vindar” och föreningens framtid lyssnas in och samarbetas gärna tillsammans med er under året. Min förväntning är också att alla mer eller mindre är med och fördjupas i gemenskapen och samarbete för utveckling med nya idéer.

· Jag är projektledare för Å-kul sen 2012 och är nu inne på tredje året i samarbete med DHB Flerhandikapp, DHB Mellersta, Örebro Kommun och Örebro läns landsting. Mål med Å-kul är att denna verksamhet/ träffpunkt för teckenspråkiga vuxna med utvecklingsstörda och/ eller autismspektrumstörning med eller utan flerfunktionsnedsättningar ska bli permanentad på sikt i Dövas Förening i Örebro´s regi.

Har ni funderingar, frågor, idéer är ni välkommen att ta kontakt med mig via first class, facebook, eller direkt på platsen i samband med årsmötet.

Bästa hälsningar Britt Marie Sundström

britt-marie.sundstrom@sdrf.se

(Filmen på teckenspråk kommer inom kort)

Förslag från VB

Hej!

Vi har frågat ganska många. En del har tackat nej och en del tyvärr inte svarat. Vi har inget namn. Bara Irene Hässel och Britt-Marie Sundström kan tänka sig ställa upp till omval.

Det är svårt att hitta kandidater till nästa styrelse. Vi känner det är hopplöst. Vi vet inte hur man kan göra åt det. 9 personer i styrelsen är nog för många. Vi föreslår 5.

VB. Malin Lindén ställer inte upp till omval till nästa valberedning på grund av att hon inte bor i Örebro längre och tidsbrist, likaså Stefan och Peter?

Mvh Stefan Johansson
_________________________________________
Hej!

Som en del säger, allmänt möte kl 13 och årsmöte kl 14.
Det var tänkt så från början – men blir inte så utan
bara ÅRSMÖTE som startar kl 14. Mer info om lokalen får ni under årsmötet.

VÄLKOMNA!

Vänligen

Lena Sundström
Ordförande
DÖVAS FÖRENING I ÖREBRO och
ÖREBRO TECKENSPRÅKSCENTRUM

lena.sundstrom@sdrf.se
SMS 0735 309097
Webbplats: http://www.dforebro.se

Verksamhetsokal:
ÖREBRO TECKENSPRÅKSCENTRUM och
DÖVAS FÖRENING I ÖREBRO
Ånstagatan 5, Örebro
Administration: Brukarhuset, Mellringevägen 120B
703 53 _________________________________________
Geocaching kurs för nybörjare!

Var? På ånstagatan 5
Tid? Kl 18-21
När? Se datum här nedanför!
Pris? 100 kronor
Vem får gå på kursen?
Vi inriktar oss på medlemmarna inom Dövas Förening i Örebro. Om ej medlem men vill vara med på kursen är ett krav att ni blir medlemmar i samband med kursen. Medlemsavgift 300 kr. ( Mer information om medlemskap kommer att ges på plats den 3e mars)

Innehåll:
3 mars – kurs om mystery, tips på lösningar
10 mars – kurs om multi och letterbox
17 mars – earthcacher och virtuella cacher
26 mars – onsdag kurs om wherigo
31 mars – mer om Mystery
7 april – pocket quiries och fältanteckningar

Fika finns att köpa på plats.
Välkomna!

Kursledare
/ Cathrine Björkstrand

Se hit

v-berättelse 2013

DF:s Verksamhetsberättelse 2013 finns att hämta på

Örebro Teckenspråkscentrum, Ånstagatan 5, Å5.

_______________________________________________________

Sagosäcken

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

GLÖM INTE DF:S ÅRSMÖTE den 22/3 kl 14.00 på Ånstagatan 5.

Det är viktigt att du deltar – din röst är viktig.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MÅNADSBLAD i digitalt format.

Från och med februari 2014 kommer Månadsblad att ges ut i digitalt format. Det beslutades vid det allmänna mötet den 23/10 2013.

Se utdrag ur protokoll. Utdrag ur protokoll

” § 8. MÅNADSBLAD Månadsblad är en uppskattad tidning bland medlemmarna. Tyvärr är tryckningen av tidningen dyr och kostar ca 35,000 kr/år. Styrelsen har därför beslutat att tidningen ska ges ut i digitalt format från och med februari 2014. Majoritet av medlemmarna var positiva till detta och för de medlemmar som inte har tillgång till dator kommer tidningen att ges ut i pappersformat. Månadsblads redaktion, Cecilia och Irene prövar sig fram under våren.”

En sändlista kommer att skapas och för att vi ska veta hur många som önskar Månadsblad i pappersformat respektive digitalt format ber vi er kontakta Cecilia Berggren på Å5. Ni kan skicka svar genom att lämna in denna blankett på Å5, direkt till Cecilia eller i DFÖ:s fack, skriva svar via e-post. Vi kommer att skicka brev med ytterligare information.

E-post: manadsblad1@gmail.com  eller

Cecilia Berggren, Örebro Teckenspråkscentrum, Ånstagatan 5, 702 32 Örebro.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –


Inbjudan till Pär Aron Borgs fotspår vid Historiska museet den 14 mars!

Intresserad? Klicka då på länken här nedanför.

Hälsningar seminariearrangören Föreningen Pär Aron Borgs Vänner

Seminarium PAB 14 mars 2014_140115

20131216-112916.jpg

Allmänt möte på onsdag den 23 oktober kl 18.00 i Å5
Dövas Förening kallar till allmänt möte för att bland annat diskutera våra medlemsavgifter
Det är viktigt att du deltar – din röst är viktig
Välkommen!

KOM MANGRANT TILL ALLMÄNT MÖTE OM VÅR LOKAL OCH
ÄVEN MEDLEMSAVGIFTER.

Det är viktigt att Du som medlem kommer – din röst är viktigt!

Utkast från senaste allmänmöte den 28 augusti.

Hej!

Skickar här protokollsutdrag av beslut på allmänna mötet 28 augusti
för kännedom till alla våra medlemmar. Styrelsen finns på Å5 ikväll torsdag 12 september
till medlemmarnas förfogande för frågor/diskussion.

Ӥ 4. Lokalens framtid
Styrelsen informerar medlemmarna om hur den ekonomiska situationen ser ut för innevarande år, samt presenterar två alternativ kallade Linje 1 och Linje 2, se bilaga nr 1.

Styrelsen har beslutat konsensus att föreningen behöver en stabil grund och långsiktigt förhållningssätt för att trygga lokalens framtid. Fram till 31 dec 2013 bör Dövas Förening i Örebro tillsammans med sina medlemmar arbeta för att trygga våra inkomster genom långsiktiga hyresgäster. Om detta inte går, ska lokalen sägas upp då uppsägningstiden är 9 månader och föreningen därefter saknar medel. Detta är här kallat Linje 1.

Styrelsen ber medlemmarna att diskutera huruvida de står bakom styrelsens beslut eller inte.

Många förslag för hur föreningen kan trygga den ekonomiska biten gav av medlemmarna. Bl.a. föreslogs:
 höjning av medlemsavgiften
 att sektionerna betalar hyra för sina träffar
 ökad försäljning av lokallotter
 att medlemmarna skänker en månads handikappersättning till Dövas förening i Örebro
 intensivare uppvaktning av kommunpolitiker
 kontakter med massmedia
 demonstrationer
 starta socialt företag
 avsluta städavtalet med firman
 försöka få in andra verksamheter som kan nyttja lokalerna

Styrelsen är tacksam för samtliga förslag men påpekar även att det flesta har gjorts/görs och hittills inte lett någon vart. Styrelsen frågar om medlemmarna är redo att ta beslut i frågan om de står bakom styrelsens beslut att driva Linje 1 genom röstning.

Majoriteten, 28 medlemmar av 40 närvarande, röstar bifall.

Medlemmarna beslutar att stödja styrelsens beslut att driva Linje 1.”

Vänligen

Lena Sundström
Ordförande
DÖVAS FÖRENING I ÖREBRO och
ÖREBRO TECKENSPRÅKSCENTRUM

lena.sundstrom@sdrf.se
SMS 0735 309097
Webbplats: http://www.dforebro.se

Verksamhetsokal:
ÖREBRO TECKENSPRÅKSCENTRUM och
DÖVAS FÖRENING I ÖREBRO
Ånstagatan 5, Örebro
Administration: Brukarhuset, Mellringevägen 120B
703 53 ÖREBRO

____________________________
30 Augusti 2013

helabilden

En föreställning om väntan och självförtroende.
Assistenten hälsar välkommen men Illusionisten verkar inte komma till den magiska föreställningen.
Hur länge väntar man innan man frångår sin roll?
Nöjer sig barnen med den mediokra Assistenten?
Är Illusionisten speciell eller är alla magiska?

För förskola till skolår 3, för både teckenspråkiga och icke teckenspråkiga.
Offentlig föreställning 18 september
Missa inte chansen att se Illusionistens assistent.
Spelas onsdag den 18 september klockan 19.00 på Dövas Förening i Örebros föreningslokal på Ånstagatan 5.
Efteråt finns möjlighet att köpa fika och diskutera.

Arrangörerna vill tillsammans uppmärksamma barn och ungas rätt till scenkonst.
Inträdet är gratis men föranmälan krävs och görs till petra.weckstrom@lansteatern.se.

Föreställningen produceras i samarbete med Birgittaskolan.
Arrangörer: Dövas Förening i Örebro, Örebro riksteaterförening och Örebro länsteater.

Illustration Cecilia Lundh
ILLUSIONISTENS ASSISTENT är en föreställning inom ramen för projektet DoT. (Delaktighet och Teater).
För mer info: http://www.orebrolansteater.se/dot

________________________________________________________

Hej!!

Hoppas sommaren har varit bra och avkopplande.

DFÖ kallar till allmänt möte och planeringskonferens den 28/8 kl 18.00.
Vi börjar med allmänt möte om vår lokal kl 18.00 därefter ca 18.30 har vi planeringskonferens.
Varje sektion deltar med 2 representanter vid planeringskonferensen.

Kaffe med dopp serveras.

// DFÖ styrelsen genom Irene Hässledal

______________________________________________
L Y S T R I N G !
SOMMARCAFÉ på ÖREBRO TECKENSPRÅKSCENTRUM (Å5)

SommarCafé blev populärt förra sommaren och vi fortsätter med
detta även i år. Varje sektion ställer upp som värd med tur i ordning.
Inkomsterna från SommarCafé går till respektive sektion.

Lokalen är öppet 6 onsdagar efter midsommar mellan kl 15.00-18.00.

Datum: Värd:

Onsdag 26 juni Fiskeklubben (ÖDSFK)

Onsdag 3 juli Dövas Förening (DFÖ)

Onsdag 10 juli Bridgeklubben (ÖDBK)

Onsdag 17 juli Kvinnogillet (ÖDK)

Onsdag 24 juli Lokalkommittén (DFÖ)

Onsdag 31 juli Pensionärsföreningen (ÖDP)

Alla är välkomna till SommarCafé (onsdagar) på Å5. MISSA INTE!

// DFÖ:s lokalskommitté

________________________
6 Maj , 2012

Styrelsen

Ledamöter för 2 år:
Britt-Marie Sundström
Helene Larsson
André Tikkanen
Rebekah Markovic

Ledamöter för 1 år:
Christofer Åkerlund
Karin Rönnmark
Sarah Remgren
Marika Malm

Valberedningen för 1 år:
Peter Björknert
Vakant
Vakant
______________________________
25 April , 2012
Informationskväll om teckenspråksinventeringen, Örebro Kommun
Oleg Kosovic, Örebro Kommun kommer och informerar om teckenspråksinventering inom Örebro Kommuns organisation. Vi går också igenom synpunkterna som representanter i intresseorganisationer i Örebro har lämnat till teckenspråksinventeringen före påskhelgen samt en frågestund.
När: Onsdag 16 maj kl 18.00-19.30
Plats: Föreningslokalen på Ånstagatan 5, Örebro
Varmt välkomna!
// Samrådsgruppen för det svenska teckenspråket i Örebro
______________________________
5 mars, 2012

L y s t r i n g !
En glad nyhet om att Dövas Lokal ”Å5” är vår lokal nu fr o m 1 mars 2012.

DFÖ:s lokalkommittén kallar härmed minst 2 (gärna 3) representamter
från varje förening/klubb/sektion till INFORMATIONSMÖTE om
LokalLotteriet som STÖDJA DFÖ:s verksamhet i Örebro.
Möte tar max 2 timmar.

När: Onsdagen den 7 mars 2012 kl 18.00
Plats: Dövas Lokal ”Å 5” på Ånstagatan 5
Ansvarige: Leif Kroon, Gunnar Brodin, Lars-Åke Åkesson, Conny Larsson

Väl mött och varmt välkomna!
DFÖ:s lokalkommittén / fyra ansvarige för lotteriet gm Leif Kroon

Jonny Dufvenberg och Linnea Delvert jobbar med att få fram en hemsida till Dövas Förening i Örebro.
____________________________________________________%d bloggare gillar detta: